back

Bergendahls värderingar

produktbild_1

Vi skapar vinst som ger oss resurser
Utveckling är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt företagande och utveckling grundas på vinster som återinvesteras i företaget. Bergendahls överlevnad och tillväxt över åren bygger på goda resultat där vinsterna tillåtit företaget att växa ännu mer och stå rustat inför nya utmaningar.

Vi är nytänkare som vågar vara annorlunda
Vi liknar inga andra och det är vi stolta över. Vi tror att även en stor kedja kan vara personlig, lokalanpassad och ge god service till individen. På t ex City Gross, styckar och paketerar vi allt vårt färska kött i butiken, vi bakar bröd dagligen och har lokala specialiteter i sortimentet. Vi skall vara unika på ett sätt som gynnar Sveriges konsumenter. Detta är en levande mission inom hela Bergendahls.

Vi tar ett starkt socialt ansvar och värnar vår omvärld
Som företag måste vi se till naturen och människan, både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi har därför bl a som målsättning att Svanenmärka alla City Gross-butiker, en certifiering som pågår för fullt och som ställer stora krav på alltifrån personal och butiksmiljö, till transporter och sortiment. Inom hela koncernen ska vi, i de länder där vi är verksamma, ha som mål att kontrollera produktionskedjan så långt det är möjligt. Vi skall ställa höga krav på oss själva och tillsammans medverka till en hållbar framtid.

Vi präglas av kontinuitet och långsiktighet
I snart 90 år har Bergendahls varit ett svenskt familjeföretag med kunden i centrum som tradition. Detta har visat sig vara ett bra recept för en god utveckling. Bergendahls växer mer än någonsin och det är viktigt att bibehålla det som gjort oss framgångsrika. Vi skall överföra samma anda till kommande generationer och fortsätta utvecklas med en stark känsla av att alla tillhör samma familj.