back

Bergendahl Food AB - regelverk för leveranser

Ladda ner svensk version (pdf) 2017-09-25

Download English version 2013-08-14


Övergripande

 • Om inget annat är skriftligen överenskommet köper Bergendahl Food AB ("BFAB") allt gods "fritt brygga" och åkare lossar.
 • Godset ska om möjligt vara elektroniskt aviserat.
 • Dag och tid för lossning ska bestämmas efter överenskommelse.
 • BFAB:s koordinator ska aviseras minst en vecka i förväg vid oregelbundna leveranser.
 • Allt gods ska inneha godkänd temperatur under och vid leverans till BFAB.
 • Leverantören ansvarar för att åkare är informerad om reglerna i detta dokument.

Frakt och följesedlar

 • Följesedel och fraktsedel ska vara två separata dokument och överlämnas till BFAB vid leverans av godset.
 • Följesedel ska innehålla följande uppgifter.
  • BFAB:s ordernummer (uppges till leverantör vid beställning)
  • Leverantörens artikelnummer
  • Varubenämning
  • Specifikation av beställt antal (krt, st eller kg)
  • Antal konsumentförpackningar eller kartonger
  • Specifikation av levererat antal i krt, st eller kg (om gods specificeras i kg ska även krt vara utsatt)
  • Bäst före datum eller batchnummer. (Vid olika datum/batchnr. på samma artikel ska dessa skiljas åt både fysiskt genom leverans på separata pallar samt som olika poster på följesedel)
  • Om möjligt BFAB:s artikelnummer (kan erhållas från BFAB efter begäran)
  • Plastemballage ska vara redovisade separat
  • Helt restade produkter ska redovisas separat
 • Fraktsedel ska vara korrekt ifylld och innehålla följande uppgifter.
  • Leverantörsnamn/Godsavsändarnamn
  • Leverantörsnummer/Kundnummer hos fraktbolag
  • Antal pall, pallsort, godkända EUR-pall, pallregistreringsnummer och om man är kopplad till PÖS.
  • Dag och tid för lossning ska vara angivet på fraktsedeln.
 • Allt gods som finns med på fraktsedel ska levereras vid samma tidpunkt.

Gods

 • Gods ska vara packat, märkt och levererat enligt ECR förpackningsguide: http://www.ecr.se/forpackningsguiden
 • Emballering får inte täcka pallens tunnlar.
 • Pallsaldo kan justeras på tre sätt; genom PÖS, Pallbyte eller SRS. Detta regleras enligt separat överrenskommelse med Lastbäraransvarig på BFAB.
 • Om beställningen innehåller halvpallar så ska dessa alltid levereras med godkänd EUR/CHEP/SRS pall under.

Lossning

 • Pallar som lossas på BFABs centrallager i Hässleholm skall lossas på så sätt att den kortsida som EAN128-etiketten sitter på är vänd in mot lagerdelen
 • Åkare som lossar ska ha truckkort och skyddsskor.
 • Åkare ska alltid kontakta godsmottagare innan påbörjandet av lossning.
 • Om man vid lastning lyft ihop gods ska godset återställas på det sätt som det var när det lämnade leverantör.
 • Transportör ska respektera lokala trafikregler.

Bipackning/Kundpack/Crossdockning/Transitgods

 • Gods av denna sort ska levereras till BFAB så nära kunds utleverans som möjligt (Körturslistor kan erhållas från BFAB:s transportavdelning via e-post.)
 • Godset ska förhandsaviseras (antal pall/kolli per kund samt vikt) via e-post till BFAB:s transportavdelning senast klockan 13.00 dag innan ankomst för att pallplats ska kunna bokas. E-post: transport@bergendahls.se

Frakt och följesedel

 • Detta gods ska alltid levereras med en fraktsedel och en följesedel.
 • En följesedel ska alltid vara packad tillsammans med godset (butikens). En kopia på följesedel samt fraktsedel i original ska överlämnas till BFAB.
 • Följesedel till BFAB ska, förutom kundens namn och kundnummer hos BFAB, innehålla varubenämning, antal levererade kolli per artikel samt en summering av antal kolli per butik som leveransen innehåller.

Packning och märkning

 • Varje enskilt kolli ska vara märkt med BFAB:s kundnummer samt kundnamn.
 • Varje kolli/pall ska ha en märkning med det totala antalet levererade kolli/pall till kunden. Märkningen ger dubbel säkerhet vid omlastning på BFAB:s lager.
 • Varje butiks leverans ska vara packat på separata pallar. Om detta inte är möjligt pga. att leveranserna är för små, ska den butik som är störst ligga längst ned på blandad pall och om möjligt dela av med pall.